Raspberry pi 3b + Arduino Uno/Mega2560 + Hyperbian Leds werken niet

 • Hey mensen,


  Ik heb een raspberry en daar heb iik hyperbian op gezet. Deze heeft hyperion versie 2.0.0 alpha 8.
  Op de arduino heb ik de volgende code gezet: https://raw.githubusercontent.…perion/master/ArduinoCode


  Alleen aantal aangepast naar 268 en data pin naar 51 van mijn mega2560. Na het versturen van de code gaan ook de leds even branden in 3 kleuren.


  Daarna ga ik via de browser naar hyperion om daar de led hardware in te stellen.


  Ik kies daar voor adalight, 268 leds, baudt 500000 en ik sla hem op. Output heb ik op ttyUSB0 staan en input moet komen van een usb hdmi grabber waarvan ik ook gewoon het beeld kan zien in de preview. Maar de ledjes gaan niet aan of zijn niet te besturen via de afstandsbediening op die webpage.


  Nu zie ik dat alpha 9 beschikbaar is, maar wanneer ik op install druk gebeurd er helemaal niets. (Zie dat dat er ook boven vermeld staat.) Wat is de code om het via ssh te updaten?


  Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen...


  Hieronder nog een debug log. miss dat jullie er wel wijs uit worden


  2020-11-19T18:08:27.134Z [hyperiond DAEMON] (INFO) CEC handler created
  2020-11-19T18:08:27.159Z [hyperiond EFFECTFILES] (INFO) 39 effects loaded from directory :/effects/
  2020-11-19T18:08:27.165Z [hyperiond EFFECTFILES] (INFO) 22 effect schemas loaded from directory :/effects/schema/
  2020-11-19T18:08:27.167Z [hyperiond EFFECTFILES] (INFO) 0 effects loaded from directory //.hyperion/custom-effects
  2020-11-19T18:08:27.260Z [hyperiond SETTINGSMGR] (DEBUG) (SettingsManager.cpp:107:SettingsManager()) Settings database initialized
  2020-11-19T18:08:27.267Z [hyperiond BLACKBORDER] (DEBUG) (BlackBorderProcessor.cpp:64:handleSettingsUpdate()) Set mode to: default
  2020-11-19T18:08:27.268Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) Blackborder detector: enabled
  2020-11-19T18:08:27.329Z [hyperiond DAEMON] (INFO) set screen capture device to 'dispmanx'
  2020-11-19T18:08:27.329Z [hyperiond DISPMANXGRABBER] (DEBUG) (Grabber.cpp:30:setVideoMode()) Set videomode to 0
  2020-11-19T18:08:27.331Z [hyperiond DISPMANXGRABBER] (INFO) Display opened with resolution: 640x480
  2020-11-19T18:08:27.332Z [hyperiond DISPMANXGRABBER] (DEBUG) (Grabber.cpp:90:setWidthHeight()) Set new width: 80, height: 45 for capture
  2020-11-19T18:08:27.333Z [hyperiond DAEMON] (INFO) DISPMANX frame grabber created
  2020-11-19T18:08:27.334Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (Grabber.cpp:30:setVideoMode()) Set videomode to 0
  2020-11-19T18:08:27.418Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (Grabber.cpp:90:setWidthHeight()) Set new width: 1920, height: 1080 for capture
  2020-11-19T18:08:27.418Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) Signal threshold set to: {12, 12, 12}
  2020-11-19T18:08:27.418Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) CEC detection is now disabled
  2020-11-19T18:08:27.419Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) Signal detection is now disabled
  2020-11-19T18:08:27.419Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) Signal detection area set to: 0.250000,0.250000 x 0.750000,0.750000
  2020-11-19T18:08:27.419Z [hyperiond DAEMON] (DEBUG) (hyperiond.cpp:568:handleSettingsUpdate()) V4L2 grabber created
  2020-11-19T18:08:27.420Z [hyperiond JSONSERVER] (DEBUG) (JsonServer.cpp:27:JsonServer()) Created instance
  2020-11-19T18:08:27.420Z [hyperiond JSONSERVER] (INFO) Started on port 19444
  2020-11-19T18:08:27.337Z [hyperiond LEDDEVICE] (INFO) Start LedDevice 'adalight'.
  2020-11-19T18:08:27.338Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) Smoothing: enabled
  2020-11-19T18:08:27.338Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:147:init()) deviceConfig: [{"colorOrder":"grb","currentLedCount":268,"delayAfterConnect":500,"hardwareLedCount":100,"latchTime":30,"lightberry_apa102_mode":true,"output":"ttyUSB0","rate":500000,"rewriteTime":1000,"type":"adalight"}]
  2020-11-19T18:08:27.338Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:403:setLatchTime()) LatchTime updated to 30ms
  2020-11-19T18:08:27.338Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:423:setRewriteTime()) Refresh interval = 1000ms
  2020-11-19T18:08:27.339Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:429:setRewriteTime()) RewriteTime updated to 1000ms
  2020-11-19T18:08:27.339Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:36:init()) DeviceType : adalight
  2020-11-19T18:08:27.339Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:37:init()) LedCount : 268
  2020-11-19T18:08:27.339Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:38:init()) ColorOrder : grb
  2020-11-19T18:08:27.339Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:39:init()) RefreshTime : 1000
  2020-11-19T18:08:27.339Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:40:init()) LatchTime : 30
  2020-11-19T18:08:27.339Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:52:init()) deviceName : ttyUSB0
  2020-11-19T18:08:27.340Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:53:init()) AutoDevice : 0
  2020-11-19T18:08:27.340Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:54:init()) baudRate_Hz : 500000
  2020-11-19T18:08:27.340Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:55:init()) delayAfCon ms: 500
  2020-11-19T18:08:27.340Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDeviceAdalight.cpp:42:init()) Adalight driver with activated LightBerry APA102 mode
  2020-11-19T18:08:27.340Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDeviceAdalight.cpp:58:init()) Adalight header for 268 leds: Ada 0x01 0x0c 0x58
  2020-11-19T18:08:27.340Z [hyperiond LEDDEVICE] (INFO) Opening UART: ttyUSB0
  2020-11-19T18:08:27.340Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:141:tryOpen()) _rs232Port.open(QIODevice::ReadWrite): ttyUSB0, Baud rate [500000]bps
  2020-11-19T18:08:27.355Z [hyperiond FLATBUFCONN] (INFO) Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19401
  2020-11-19T18:08:27.370Z [hyperiond EFFECTENGINE] (INFO) Run effect "Knight rider" on channel 0
  2020-11-19T18:08:27.397Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:146:tryOpen()) portName: ttyUSB0
  2020-11-19T18:08:27.398Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:147:tryOpen()) systemLocation: /dev/ttyUSB0
  2020-11-19T18:08:27.399Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:148:tryOpen()) description: USB2.0-Serial
  2020-11-19T18:08:27.399Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:149:tryOpen()) manufacturer: 1a86
  2020-11-19T18:08:27.399Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:150:tryOpen()) productIdentifier: 0x7523
  2020-11-19T18:08:27.399Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:151:tryOpen()) vendorIdentifier: 0x1a86
  2020-11-19T18:08:27.399Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:152:tryOpen()) serialNumber:
  2020-11-19T18:08:27.403Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:173:tryOpen()) delayAfterConnect for 500 ms - start
  2020-11-19T18:08:27.422Z [hyperiond FLATBUFSERVER] (INFO) Started on port 19400
  2020-11-19T18:08:27.423Z [hyperiond PROTOSERVER] (INFO) Started on port 19445
  2020-11-19T18:08:27.426Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:32:initServer()) Initialize Webserver
  2020-11-19T18:08:27.426Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:32:initServer()) Initialize Webserver
  2020-11-19T18:08:27.444Z [hyperiond EFFECTENGINE] (DEBUG) (EffectEngine.cpp:183:runEffectScript()) Start the effect: name [Knight rider], smoothCfg [2]
  2020-11-19T18:08:27.444Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:159:registerInput()) Register new input 'System/EFFECT' with priority 0 as inactive
  2020-11-19T18:08:27.445Z [hyperiond HYPERION] (INFO) Initial foreground effect 'Knight rider' started
  2020-11-19T18:08:27.446Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:159:registerInput()) Register new input 'System/V4L' with priority 240 as inactive
  2020-11-19T18:08:27.447Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) V4L capture device: enabled
  2020-11-19T18:08:27.451Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) configured v4l device: /dev/video0
  2020-11-19T18:08:27.451Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (V4L2Grabber.cpp:582:init_device()) Set device input to: Camera 1
  2020-11-19T18:08:27.453Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (V4L2Grabber.cpp:696:init_device()) Set resolution to width=1920 height=1080
  2020-11-19T18:08:27.454Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (V4L2Grabber.cpp:713:init_device()) Set framerate to 5 fps
  2020-11-19T18:08:27.454Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (DEBUG) (V4L2Grabber.cpp:735:init_device()) Pixel format=YUYV
  2020-11-19T18:08:27.476Z [hyperiond V4L2:/DEV/VIDEO0] (INFO) Started
  2020-11-19T18:08:27.477Z [hyperiond V4L2:/dev/video0] (DEBUG) (GrabberWrapper.cpp:48:start()) Grabber start()
  2020-11-19T18:08:27.453Z [hyperiond BOBLIGHT] (DEBUG) (BoblightServer.cpp:28:BoblightServer()) Instance created
  2020-11-19T18:08:27.478Z [hyperiond HYPERION] (INFO) Hyperion instance 'First LED Hardware instance' has been started
  2020-11-19T18:08:27.500Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:238:setInputImage()) Priority 0 is now active
  2020-11-19T18:08:27.500Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:333:setCurrentTime()) Set visible priority to 0
  2020-11-19T18:08:27.501Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:538:handlPriorityChangedLedDevice()) priority[0], previousPriority[255]
  2020-11-19T18:08:27.501Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:548:handlPriorityChangedLedDevice()) new source available -> switch LED-Device on
  2020-11-19T18:08:27.597Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:90:handleSettingsUpdate()) Apply Webserver settings
  2020-11-19T18:08:27.597Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:90:handleSettingsUpdate()) Apply Webserver settings
  2020-11-19T18:08:27.597Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:108:handleSettingsUpdate()) Set document root to: :/webconfig
  2020-11-19T18:08:27.597Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:108:handleSettingsUpdate()) Set document root to: :/webconfig
  2020-11-19T18:08:27.598Z [hyperiond WEBSERVER] (INFO) Started on port 8090 name 'Hyperion Webserver'
  2020-11-19T18:08:27.904Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:180:tryOpen()) delayAfterConnect for 500 ms - finished
  2020-11-19T18:08:27.905Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) LED device: enabled
  2020-11-19T18:08:27.907Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:238:setInputImage()) Priority 240 is now active
  2020-11-19T18:08:27.984Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (WebSocketClient.cpp:30:WebSocketClient()) New connection from ::ffff:192.168.88.190
  2020-11-19T18:08:27.985Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:81:handleInstanceSwitch()) Client '::ffff:192.168.88.190' switch to Hyperion instance 0
  2020-11-19T18:08:28.131Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:174:handleSettingsUpdate()) Setup SSL certificate
  2020-11-19T18:08:28.133Z [hyperiond WEBSERVER] (DEBUG) (WebServer.cpp:190:handleSettingsUpdate()) Setup private SSL key
  2020-11-19T18:08:28.133Z [hyperiond WEBSERVER] (INFO) Started on port 8092 name 'Hyperion Webserver'
  2020-11-19T18:08:30.658Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:298:setCurrentTime()) Timeout clear for priority 0
  2020-11-19T18:08:30.908Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:333:setCurrentTime()) Set visible priority to 240
  2020-11-19T18:08:30.910Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:538:handlPriorityChangedLedDevice()) priority[240], previousPriority[0]
  2020-11-19T18:35:18.854Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1032:handleLoggingCommand()) log streaming activated for client ::ffff:192.168.88.190
  2020-11-19T18:35:18.875Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1041:handleLoggingCommand()) log streaming deactivated for client ::ffff:192.168.88.190
  2020-11-19T18:35:59.195Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:196:writeBytes()) _inClosing [1], enabled [0], _deviceReady [1], _frameDropCounter [0]
  2020-11-19T18:35:59.197Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:209:writeBytes()) [416461010c5800000000ff000000ff000000ff000000ff000000ff000000ff00]
  2020-11-19T18:35:59.197Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:248:writeBytes()) In Closing: bytesWritten [1099], _rs232Port.error() [0], (null)
  2020-11-19T18:35:59.197Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:252:writeBytes()) [0], _inClosing[1], enabled [0], _deviceReady [1]
  2020-11-19T18:35:59.229Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:196:writeBytes()) _inClosing [1], enabled [0], _deviceReady [1], _frameDropCounter [0]
  2020-11-19T18:35:59.230Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:209:writeBytes()) [416461010c5800000000ff000000ff000000ff000000ff000000ff000000ff00]
  2020-11-19T18:35:59.231Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:248:writeBytes()) In Closing: bytesWritten [1099], _rs232Port.error() [0], (null)
  2020-11-19T18:35:59.232Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:252:writeBytes()) [0], _inClosing[1], enabled [0], _deviceReady [1]
  2020-11-19T18:35:59.233Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:93:close()) Flush was successful
  2020-11-19T18:35:59.234Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:95:close()) Close UART: ttyUSB0
  2020-11-19T18:36:00.136Z [hyperiond LEDDEVICE] (INFO) Stopped LedDevice 'adalight'
  2020-11-19T18:36:00.141Z [hyperiond LEDDEVICE] (INFO) Start LedDevice 'adalight'.
  2020-11-19T18:36:00.142Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:147:init()) deviceConfig: [{"colorOrder":"grb","currentLedCount":268,"delayAfterConnect":0,"hardwareLedCount":268,"latchTime":30,"lightberry_apa102_mode":true,"output":"ttyUSB0","rate":500000,"rewriteTime":1000,"type":"adalight"}]
  2020-11-19T18:36:00.142Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:403:setLatchTime()) LatchTime updated to 30ms
  2020-11-19T18:36:00.142Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:423:setRewriteTime()) Refresh interval = 1000ms
  2020-11-19T18:36:00.143Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDevice.cpp:429:setRewriteTime()) RewriteTime updated to 1000ms
  2020-11-19T18:36:00.143Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:36:init()) DeviceType : adalight
  2020-11-19T18:36:00.143Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:37:init()) LedCount : 268
  2020-11-19T18:36:00.143Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:38:init()) ColorOrder : grb
  2020-11-19T18:36:00.143Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:39:init()) RefreshTime : 1000
  2020-11-19T18:36:00.144Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:40:init()) LatchTime : 30
  2020-11-19T18:36:00.144Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:52:init()) deviceName : ttyUSB0
  2020-11-19T18:36:00.144Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:53:init()) AutoDevice : 0
  2020-11-19T18:36:00.144Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:54:init()) baudRate_Hz : 500000
  2020-11-19T18:36:00.145Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:55:init()) delayAfCon ms: 0
  2020-11-19T18:36:00.146Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDeviceAdalight.cpp:42:init()) Adalight driver with activated LightBerry APA102 mode
  2020-11-19T18:36:00.146Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (LedDeviceAdalight.cpp:58:init()) Adalight header for 268 leds: Ada 0x01 0x0c 0x58
  2020-11-19T18:36:00.146Z [hyperiond LEDDEVICE] (INFO) Opening UART: ttyUSB0
  2020-11-19T18:36:00.146Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:141:tryOpen()) _rs232Port.open(QIODevice::ReadWrite): ttyUSB0, Baud rate [500000]bps
  2020-11-19T18:36:00.162Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) LED device: disabled
  2020-11-19T18:36:00.244Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:146:tryOpen()) portName: ttyUSB0
  2020-11-19T18:36:00.244Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:147:tryOpen()) systemLocation: /dev/ttyUSB0
  2020-11-19T18:36:00.244Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:148:tryOpen()) description: USB2.0-Serial
  2020-11-19T18:36:00.245Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:149:tryOpen()) manufacturer: 1a86
  2020-11-19T18:36:00.245Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:150:tryOpen()) productIdentifier: 0x7523
  2020-11-19T18:36:00.245Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:151:tryOpen()) vendorIdentifier: 0x1a86
  2020-11-19T18:36:00.246Z [hyperiond LEDDEVICE] (DEBUG) (ProviderRs232.cpp:152:tryOpen()) serialNumber:
  2020-11-19T18:36:00.249Z [hyperiond COMPONENTREG] (DEBUG) (ComponentRegister.cpp:36:setNewComponentState()) LED device: enabled
  2020-11-19T18:36:42.908Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1032:handleLoggingCommand()) log streaming activated for client ::ffff:192.168.88.190
  2020-11-19T18:36:42.937Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1041:handleLoggingCommand()) log streaming deactivated for client ::ffff:192.168.88.190
  2020-11-19T18:37:05.520Z [hyperiond EFFECTENGINE] (INFO) Run effect "Double swirl" on channel 1
  2020-11-19T18:37:05.522Z [hyperiond EFFECTENGINE] (DEBUG) (EffectEngine.cpp:183:runEffectScript()) Start the effect: name [Double swirl], smoothCfg [2]
  2020-11-19T18:37:05.523Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:159:registerInput()) Register new input 'Web Configuration@::ffff:192.168.88.190/EFFECT' with priority 1 as inactive
  2020-11-19T18:37:05.733Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:238:setInputImage()) Priority 1 is now active
  2020-11-19T18:37:05.734Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:333:setCurrentTime()) Set visible priority to 1
  2020-11-19T18:37:05.736Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:538:handlPriorityChangedLedDevice()) priority[1], previousPriority[240]
  2020-11-19T18:37:08.790Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:255:clearInput()) Removed source priority 1
  2020-11-19T18:37:08.793Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:333:setCurrentTime()) Set visible priority to 240
  2020-11-19T18:37:08.796Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:538:handlPriorityChangedLedDevice()) priority[240], previousPriority[1]
  2020-11-19T18:37:08.872Z [hyperiond EFFECTENGINE] (INFO) effect finished
  2020-11-19T18:37:12.825Z [hyperiond EFFECTENGINE] (INFO) Run effect "Candle" on channel 1
  2020-11-19T18:37:12.829Z [hyperiond EFFECTENGINE] (DEBUG) (EffectEngine.cpp:183:runEffectScript()) Start the effect: name [Candle], smoothCfg [2]
  2020-11-19T18:37:12.830Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:159:registerInput()) Register new input 'Web Configuration@::ffff:192.168.88.190/EFFECT' with priority 1 as inactive
  2020-11-19T18:37:13.006Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:198:setInput()) Priority 1 is now active
  2020-11-19T18:37:13.006Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (PriorityMuxer.cpp:333:setCurrentTime()) Set visible priority to 1
  2020-11-19T18:37:13.007Z [hyperiond HYPERION] (DEBUG) (Hyperion.cpp:538:handlPriorityChangedLedDevice()) priority[1], previousPriority[240]
  2020-11-19T18:37:17.267Z [hyperiond WEBSOCKET] (DEBUG) (JsonAPI.cpp:1032:handleLoggingCommand()) log streaming activated for client ::ffff:192.168.88.190

 • no difference. On the arduino is the tx led burning, but no reaction to the lights. When i go to remote control and turn on the led device the leds show the 3 colors of the arduino code but nothing more.

 • yes! its working now, but i see some delay between te color on the screen and the leds. Is this adjustable? I can only get it working with the Arduino Uno. The mega is not working. That is not a big problem. But the delay should be fine if its lesser.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!