lightening help please

 • mijn vorige treads staan nog steeds hoog en ik werd super geholpen om te downgraden naar alpha 9.

  nu wil ik upgraden naar 10.1 omdat de hue fix er is... enkel het lukt me niet tot op een punt.

  ik zal wel weer iets stom missen...


  pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -i /home/pi/Downloads/Hyperion-2.0.0-alpha.10.1-Linux-armv7l.deb

  (Database wordt ingelezen ... 99775 bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)

  Uitpakken van .../Hyperion-2.0.0-alpha.10.1-Linux-armv7l.deb wordt voorbereid...

  ---Hyperion ambient light preinst ---

  Bezig met uitpakken van hyperion (2.0.0-alpha.10.1) over (2.0.0-alpha.10.1) ...

  dpkg: vereistenproblemen verhinderen de configuratie van hyperion:

  hyperion is afhankelijk van libcec6 | libcec4; maar:

  Pakket libcec6 is niet geïnstalleerd.

  Pakket libcec4 is niet geïnstalleerd.


  dpkg: fout bij verwerken van pakket hyperion (--install):

  vereistenproblemen - blijft ongeconfigureerd

  Fouten gevonden tijdens verwerken van:

  hyperion

  pi@raspberrypi:~ $


  dit is de uitleg die ik krijg rechtstreeks van de terminal.

  zit nog steeds in de pi image die net geschreven is, ssh enabled, hyperion saved to downloads folder.

  raspberry pi4 4gb ram.


  hier ben ik de weg kwijt ,

  Pakket libcec6 is niet geïnstalleerd.

  Pakket libcec4 is niet geïnstalleerd.
  alvast bedankt.

 • hier ben ik de weg kwijt ,

  Pakket libcec6 is niet geïnstalleerd.

  Pakket libcec4 is niet geïnstalleerd.  je mist die library pakketten om de installatie te doen, je kan deze ook handmatig installeren.

  volgens mij zo ( uit mijn hoofd)


  sudo apt-get update

  daarna

  sudo apt-get libcec4

  sudo apt-get libcec6


  daarna

  sudo apt-get install libcec4 

  sudo apt-get install libcec6


  of je haalt de pakketten op met een commando,


  Code
  sudo apt-get install libraspberrypi-dev


  of


  Code
  sudo apt-get install git cmake build-essential qtbase5-dev libqt5serialport5-dev libqt5sql5-sqlite libqt5svg5-dev libqt5x11extras5-dev libusb-1.0-0-dev python3-dev libcec-dev libxcb-image0-dev libxcb-util0-dev libxcb-shm0-dev libxcb-render0-dev libxcb-randr0-dev libxrandr-dev libxrender-dev libavahi-core-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libturbojpeg0-dev libssl-dev zlib1g-dev


  pakketten die niet nodig zijn worden niet geinstalleerd.

 • wel ik heb het voor mekaar gekregen dat hij alles geinstalleerd heeft... nu graak ik er niet meer op via de web instellingen op 192.168.xx.xx . heb ondertussen met een 2de sd kaart dezelfde stappen geprobeerd den daarna van een oudere naar een nieuwere versie gegaan + rechtstreeks geinstalleerd en hij doet hetzelfde.

  oudere versies werken. met putty graak ik er perfect in .

  dowgraden zorgt dat alles terug werkt  bug of iets veranderd aan het locale adress ?

 • je moet even de cookies verwijderen uit je browser en dan opnieuw inloggen met localIP:8090


  nadat je opnieuw gereboot hebt

 • ik heb net alle cookies verwijderd, pc en pi terug opgestart... niets, ik kan er niet meer in. rollback naar 10.0 of 9 en alles is ok. :/


  edit :


  werkend gekregen met de volgende stappen,


  Code
  # Uninstall Hyperion:
  sudo apt-get --purge autoremove hyperion
  Code
  # Add Hyperion’s official GPG key:
  wget -qO- https://apt.hyperion-project.org/hyperion.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hyperion.pub.gpg
  
  # Add Hyperion-Project to your APT sources:
  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/hyperion.pub.gpg] https://apt.hyperion-project.org/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hyperion.list
  
  # Update your local package index and install Hyperion:
  sudo apt-get update && sudo apt-get install hyperion
  Code
  # Install Hyperion again
  sudo apt-get install hyperion

  hierna kan je er terug in met de webbrowser,


  en dan de root access voor de lampen.


  • To run Hyperion with root privileges (e.g. for WS281x) execute:

   sudo chmod +x /usr/share/hyperion/scripts/updateHyperionUser.sh && sudo updateHyperionUser -u root
 • To run Hyperion with root privileges (e.g. for WS281x) execute:

  sudo chmod +x /usr/share/hyperion/scripts/updateHyperionUser.sh && sudo updateHyperionUser -u root

  goeie! dat is dat nieuwe script die de developers hebben gemaakt

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!