Posts by jurgen95

  ok bedankt,


  ik heb tot nu toe alleen via terminal gewerkt met onder andere "sudo service hyperion stop / start / restart"
  ik zal Hypercon nog eens proberen en dan laat ik nog iets weten.


  Alvast bedankt voor de info.

  hoi,


  ik wil hyperion draaien op raspbian stretch, heeft iemand dit al werkend gekregen of enige info om het probleem op te lossen?


  Foutmelding is;
  ● hyperion.service - Hyperion Systemd service
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hyperion.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: signal) since Mon 2019-04-01 18:58:52 CEST; 3h 25min ago
  Process: 418 ExecStart=/usr/bin/hyperiond /etc/hyperion/hyperion.config.json (code=killed, signal=SEGV)
  Main PID: 418 (code=killed, signal=SEGV)


  apr 01 18:58:51 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Failed with result 'signal'.
  apr 01 18:58:52 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
  apr 01 18:58:52 raspberrypi systemd[1]: Stopped Hyperion Systemd service.
  apr 01 18:58:52 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Start request repeated too quickly.
  apr 01 18:58:52 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Hyperion Systemd service.
  apr 01 18:58:52 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Unit entered failed state.
  apr 01 18:58:52 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Failed with result 'signal'.


  sudo /usr/bin/hyperiond /etc/hyperion/hyperion.config.json
  werkt wel


  of kunnen we alleen Jessie gebruiken?